اگه خدا هست

یه نفر توی زندگیم 4 سال آزارم داد. همش دروغ دروغ دروغ

4سال منو با دروغاش هرکجا خواست کشوند.

4سال تموم گریه کردم .چجوری بعضی پسرا دلشون میاد دختر مردم رو بازی بدن؟؟؟

ما دخترا انتقام گرفتن بلد نیستیم! اصلا چطوری 4 سال عمر من جبران میشه؟

هرکسی نامردی و دروغگویی رو از کسی یاد میگیره و اون ادم همیشه الگوش باباش بود. باباش هم دروغای بزرگ به مردم میگفت . اما مرد.... خیلی زود. فقط با دروغ و کلک اومد پسرشا اورد توی زندگی من و بعد هم بدبختم کرد 

حالا من میخوام برای انقام برعکس همه که برای شادی روح کسی دعا میکنن برای عذاب روح اون آدم دعا کنم. چون اون آدم به پسرش یاد داد که دروغ بگه و دختر مردم رو سرکار بزاره

برای عذاب روح اون آدم هر لحظه دعا میکنم. با تمام وجودم.... 

4سال وعده های دروغ!!! 

کاش باباش موقع مرگش بهش میگفت ببین من همه عمرم دروغ گفتم به کجا رسیدم؟؟ کاش باباش بهش یاد میداد هر حرفی که از دهنش درمیاد باید مثل مرد پاش وایسه! کاش باباش بهش میگفت دروغگو جاش توی جهنمه! اما باباش خودش که کج رفت یه عمر هیچ به بچهاشم یاد نداد!

به نظر شما واسه شادی روحش باید دعا کرد؟ من از خدا براش عذاب الهی میخوام. امیدوارم هرلحظه روحش بابت تربیت غلط پسرش عذاب بکشه. 

انقدر منو ازار دادن و سرکار گذاشتن و وعده های دروغ بهم گفتن! اگه کسی با ناموس خودشون اینطور تا کنه چیکارش میکنن؟؟؟

اونی که الان زیر خاکه این روزا رو برای ناموس خودش میطلبید؟ میذاشت یه پسر با دختر خودش اینکا رو بکنه؟ پس چرا دست از آزار من برنمیدارن این خاندان که انقدر راهی برا انتقام نباشه که مجبور بشم مرده اشون رو توی قبر بلرزونم!

آهای کسی که افتادی مردی بعد مردنت زنت ادم بدی شد و منا اذیت کرد. قطعا خودت خبر داری که چیکار کرد با من. پسرت که هی تورا بهونه کرد واسه سرکار گذاشتن من

من فقط یه مقصر میبینم تو این قضیه اونم تویی. انقدر برات عذاب الهی از خدا درخواست میکنم هر روز هر لحظه.... بازمانده هات بدجوری من رو آزار دادن

بدترین جای قضیه اونجاست که 1000 بار فرصت دادم به یه آدم...

اون آدم چیکار کرد؟ بازم دروغ گفت و من مثل احمق ترین آدم روی کره زمیین به خودم میگم شاید اینبار واقعا سر حرفش بمونه!!!

از خودم گله دارم که چرا انقدر احمقم! از دست خودم ناراحتم. اخه ادمی که 4سال سرکارت گذاشته خوب جز این راه کار دیگه ای بلد نیست چرا پاش موندی؟

این اخری که گفت تو یه هفته همچی رو درست میکنه! میدونستم کاری نمی کنه! از دست خودم ناراحتم که چرا باز دل خوش کردم به حرفای یه دروغگو...

خدا نکنه برای هیچ آدمی روی کره زمین این اتفاق بیوفته. خدا نکنه که دل خوش کنید به حرفای یه آدم دروغگو. خدا نکنه رویا بسازید با حرفای یه دروغگو...... بخدا خیلی بده

من توی زندگیم هیچ وقت هیچ آدمی رو حتی برای شوخی سرکار نذاشتم. نمیدونم چرا یه آدم 4 سال منو سر کار گذاشت.

این ادم من رو نابود کرد

واقعا خدا هست و داره میبینه؟ داره میبینه یکی چقدر راحت با زندگی یه نفر بازی میکنه؟

خدا میدونه که 4سال گریه یعنی چی؟ خدا میدونی 4سال دروغ یعنی چی؟

باید داستان زندگیمو بنویسم تا بتونم همچی رو بالا بیارم باید بنویسم از 4سال زندگیم که چطور گذشت